การบินไทย เปิดสิทธิ พนักงานถูกเลิกจ้าง

การบินไทย เปิดสิทธิ พนักงานถูกเลิกจ้าง

การบินไทย เปิดสิทธิ พนักงานถูกเลิกจ้าง

สหภาพการบินไทย ทำใจถูกยุบหลังคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นพ้นรัฐวิสาหกิจ พร้อมเปิดสิทธิชดเชยพนักงาน ถูกเลิกจ้างเผยไม่เอาออกหกพันคนในช่วงสามปีนี้ พนักงานก็จะเกษียณอายุอยู่แล้ว 3.5 พันคน ซึ่งหลังจากกระทรวงการคลับดำเนินการขายหุ้นเพื่อลดสัดส่วนแล้วนั้น

ทำให้สหภาพแรงงานการเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องยุติบทบาทไปตามกฎหมาย แต่จะปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานมาอยู่ในรูปแบบของสหภาพแรงงานแทน ทั้งนี้จากการทำแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้กฎหมายล้มละลาย ก็จะมีเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจะมีการเลิกจ้างพนักงานการบินไทยในช่วงสามปีนี้กว่าหกพันคนจากพนักงานปัจจุบันสองหมื่นหนึ่งพันคน ดังนั้นพนักงานคนใดที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน โดยแบ่งออกเป็นหกสิทธิชดเชยดังนี้

ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี จะได้รับค่าชดเชย 30 วัน

ทำงานครบหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี จะได้รับค่าชดเชย 90 วัน

ทำงานครบสามปี แต่ไม่เกินหกปี จะได้รับค่าชดเชย 180 วัน

ทำงานครบหกปี แต่ไม่เกินแปดปี จะได้รับค่าชดเชย 240 วัน

ทำงานครบสิบปี แต่ไม่เกินยี่สิบปี จะได้รับค่าชดเชย 300 วัน

ทำงานครบยี่สิบปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

ซึ่งสำหรับเงินชดเชยเลิกจ้าง จะทำการจ่ายให้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิด หรือไม่ได้ลาออกเองโดยสมัครใจ ซึ่งพนักงานการบินไทยต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ ซึ่งพนักงานการบินไทย ไม่ได้มีเงินเดือนหรูหราอะไร เฉลี่ยแล้วเงินเดือนอยู่ที่สองถึงสามหมื่นบาทเท่านั้น เพียงแต่จะมีรายได้เพิ่มจากค่าเบี้ยในการปฏิบัติงานการบิน หรือค่าโอที สำหรับฝ่ายบริการภาคพื้นและฝ่ายช่าง

ที่พอทำให้สร้างรายได้เข้ามาบ้าง และที่ผ่านมา การบินไทย ก็ไม่ได้รับพนักงานมากกว่า 10 ปีแล้ว มีแต่การจ้างเอาท์ซอร์ทจำนวนหนึ่งหมื่นคน ซึ่งในตอนนี้ก็เลิกจ้างไปหมดแล้ว ดังนั้นการที่จะเอาพนักงาน การบินไทยออกหกพันคนนั้น ถึงไม่เอาออกก็จะมีคนเกษียณในช่วงสามปีนี้อยู่ที่เกือบสามพันห้าร้อยคนอยู่แล้ว ซึ่ง ณ จุดนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ของการบินไทย

เพื่อจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ได้ทำการเกษียณออกไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย ให้กับมายืนได้อีกครั้งหลังจากที่ต้องประสบปัญหาภาวการณ์ขาดทุนมาตลอดแปดปี ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากโครงสร้างภายในที่กำลังจะถูกรื้อ และแก้ไขให้เป็นระบบที่ถูกต้องเหมือนที่บริษัทอื่นๆ เค้าทำกัน

 

 

สนับสนุนโดย   สมัครยูฟ่าเบท

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn