New Normal ธุรกิจแอร์ไลน์ไทย ยุคโควิด

New Normal ธุรกิจแอร์ไลน์ไทย ยุคโควิด จากสมรภูมิสงครามราคาที่แข่งขันกันมานานในธุรกิจนี้ ถึงเวลาแล้วที่ทั้ง 8 สายการบินเอกชนของไทย จะร่วมมือกันฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติการบินในยุคนี้ ที่ต้องให้ความสำคัญด้านมาตรฐานการควบคุมโรคเป็นสำคัญ ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้สายการบินได้มีการปรับโครงสร้างทางด้านราคาขายให้มีสูงขึ้นได้ตามเพดานราคาขั้นสูง 

ซึ่งตั้งแต่นับวันที่มีการเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบที่รุนแรงมาก โดยที่ผ่านมานั้นสายการบินทั่วโลกต้องมีการลดและยกเลิกปริมาณเที่ยวบินลงไปเป็นจำนวนมากจากปริมาณเที่ยวบินโลก และในส่วนของสายการบินของไทยในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องทยอยหยุดทำการบินชั่วคราวกันถ้วนหน้า เนื่องจากบินไปก็ไม่คุ้มกับการปฏิบัติการบิน ซึ่งในแต่ละเที่ยวบินมีผู้โดยสารไม่ถึง 10% 

แต่ในวิกฤติครั้งนี้ยังเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในมุมมองใหม่ของสายการบินเอกชนของไทย จากเดิมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในเรื่องของราคาค่าตั๋วโดยสาร วันนี้ทั้ง 8 สายการบินเอกชนของไทยได้มีการรวมกลุ่มกันร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในเรื่องของการขอลดการจ่ายภาษีน้ำมันเครื่องบิน และการขอลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในสนามบิน ซึ่งล่าสุดก็เพิ่งได้รับการตอบสนองจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หรือ ทอท. ในการลดค่าธรรมเนียมแลนด์ดิ้ง และค่าจอดอากาศยานลง 50% ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้ง 8 สายการบินได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ทุกสายการบินทั้งหมดต้องการในเวลานี้นั้นก็คือ การขอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลน วงเงินรวมกัน 24,150 บาท

เพื่อประคองธุรกิจและรักษาสภาพการจ้างงานให้มากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมานั้น ทุกสายการบินก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด ทั้งลดค่าใช้จ่าย ลดเงินเดือน หรือแม้กระทั่งต้องมีการปลดพนักงานออกไป แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะประคองธุรกิจให้เดินต่อไปได้ ดังนั้นซอฟต์โลนก้อนนี้จึงมีความสำคัญต่อสายการบินเป็นอย่างมาก โดยหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินของรัฐ นอกจากเงินก้อนนี้แล้ว สายการบินต่างก็มองโอกาสที่จะกลับมาทยอยบินใหม่

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดบินในประเทศเป็นหลัก และจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการบินใหม่ ที่แตกต่างจากเดิมเพราะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามการจัดที่นั่งขายตั๋วแบบที่นั่งเว้นที่นั่ง อาจมีผลกระทบให้รับผู้โดยสารได้น้อยลง แต่ทางออกก็คือ ราคาค่าตั๋วโดยสารที่จะแพงขึ้นเป็นเท่าตัว ตามความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าราคาค่าตั๋วโดยสารจะมีราคาสูงขึ้นกว่าในอดีต และอาจเป็นทางรอดให้การธุรกิจการบินในยุคนี้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   เล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงิน