ท่องเที่ยวถนนปากแพรก  จังหวัดกาญจนบุรี 

        ที่บริเวณริมกำแพงเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีมีชุมชนแห่งหนึ่ง ท่องเที่ยวถนนปากแพรก ซึ่งชุมชนแห่งนี้นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีอีกแห่งหนึ่งโดยชุมชนที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่มากที่สุดประจำจังหวัดและอยู่ใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ากันว่าชุมชนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่มีการเริ่มก่อสร้างเมืองกาญจนบุรีขึ้นมาใหม่ซึ่งหากนับอายุแล้วก็น่าจะมีอายุมากกว่า 180 ปีมาแล้วโดยการสร้างเมืองกาญจนบุรีนั้นมีประวัติความเป็นมาว่ามีการสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการคาดการคำนวณเกี่ยวกับการสร้างเมืองกาญจนบุรีว่าน่าจะอยู่ในยุคช่วงพ.ศ 2374

        ในช่วงแรกๆที่มีการสร้างชุมชนตำบลปากแพรกขึ้นมานั้นเป็นยุคที่คนที่มาอาศัยส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวญวนและชาวจีนที่นี่จึงมีการประกอบอาชีพด้วยการทำมาค้าขายเป็นหลักดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานผ่านหลายยุคหลายสมัยรวมถึงผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มาแล้วอีกด้วย

        สิ่งที่นัก ท่องเที่ยวถนนปากแพรก ที่เดินทางมาเที่ยวที่ถนนปากแพรกแห่งนี้จะได้เยี่ยมชมก็คือความเก่าแก่ของถนนคอนกรีตที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยต่างๆนั้นก็เป็นแบบรุ่นเก่าซึ่งสร้างขึ้นมาจากภูมิปัญญาของคนในสมัยอดีตปัจจุบันลูกหลานก็ยังคงรักษาสถานภาพโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ชุมชนถนนปากแพรกได้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่มีสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกันระหว่างชาติตะวันออกและชาติตะวันตก

        สำหรับสถานที่จุดเด่นที่น่าสนใจในบริเวณถนนปากแพรกนั้นก็จะมีตั้งแต่บ้านสิทธิสังข์ซึ่งที่นี่มีการสร้างมาตั้งแต่ช่วงประมาณปีพศ 2463 เป็นการสร้างตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่ 5 รูปแบบการก่อสร้างนั้นก็จะเป็นแบบตะวันตกชิโนโปรตุเกตซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 91 ปีมาแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาชมความงดงามของบ้านในสมัยอดีตว่ามีการก่อสร้างในรูปแบบใดนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้มานั่งเพลินดื่มเครื่องดื่มเย็นๆรสชาติแสนอร่อยที่ร้านสิทธิสังข์แห่งนี้ได้อีกด้วย

        นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เพลิดเพลินกับโรงแรมในยุคโบราณซึ่งมีการสร้างมาถึง 91 ปีมาแล้วจะสามารถเห็นได้ว่าในอดีตนั้นลักษณะของโรงแรมมีการก่อสร้างในรูปแบบไหนโดยโรงแรมนั้นมีชื่อว่าโรงแรมกาญจนบุรีนอกจากนี้ยังมีโรงแรมสมิทอาคารซึ่งที่นี่ก็มีอายุเก่าแก่ไม่ต่างกันเพราะสร้างมานานถึง 74 ปีแล้วเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีร้านค้ามากมายหลายร้านที่มีการตกแต่งประดับประดาไว้อย่างสวยงามโดยข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ที่นำมาตกแต่งร้านนั้นก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ในยุคโบราณนั้นเอง 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.  sa casino ฟรี300

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn